سهام افزا، واهینامه حق تقدم سهام
سامانه تخصصی

گواهینامه حق تقدم خرید سهام بورس

و

افزایش سرمایه شرکت های بورس


گواهینامه حق تقدم

دریافت و چاپ برگه گواهینامه حق تقدم سهام بورس در چند دقیقه

افزایش سرمایه شرکت

فرایند افزایش سرمایه شرکت با روشی سریع، نوین و با کیفیت

دسترسی برخط

دسترسی سریع و 24 ساعته و استفاده سامانه جهت انجام فرایند ها

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی تلفنی و پشتیبانی آنلاین به سهامدارن و شرکت ها

پنل شرکت ها