گواهینامه حق تقدم اکتیو (پدیده شیمی قرن)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم اکتیو (پدیده شیمی قرن)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (پدیده شیمی قرن PadidehShimi Gharn) در بورس

متعلق به شرکت (پدیده شیمی قرن PadidehShimi Gharn) در بورس تهران به گروه های (محصولات شیمیایی / ، تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت پدیده شیمی قرن
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد اکتیو (پدیده شیمی قرن) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1ACTV0001
کد 5 رقمی نماد ACTV1
نام لاتین شرکت PadidehShimi Gharn
کد 4 رقمی شرکت ACTV
نام شرکت پدیده شیمی قرن
نماد فارسی اکتیو
نماد 30 رقمی فارسی پدیده شیمی قرن
کد 12 رقمی شرکت IRO1ACTV0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 44
گروه صنعت محصولات شیمیایی
کد زیر گروه صنعت 4424
زیر گروه صنعت تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی

مشخصات عمومی شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها