گواهینامه حق تقدم آسیا (بیمه آسیا)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم آسیا (بیمه آسیا)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بیمه آسیا Asia Bime) در بورس

متعلق به شرکت (بیمه آسیا Asia Bime) در بورس تهران به گروه های (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی / ، بیمه غیرزندگی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بیمه آسیا
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد آسیا (بیمه آسیا) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1ASIA0001
کد 5 رقمی نماد ASIA1
نام لاتین شرکت Asia Bime
کد 4 رقمی شرکت ASIA
نام شرکت بیمه آسیا
نماد فارسی آسیا
نماد 30 رقمی فارسی بیمه آسیا
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASIA0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی

مشخصات عمومی شرکت بیمه آسیا (آسیا )

موضوع فعالیت -انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا -قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بیمه مرکزی -سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه . -هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکتهای فرعی ، خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات
مدیر عامل مسعود بادین
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر خ آیت ا.. طالقانی-پلاک 310
نشانی امور سهام خ آیت ا.. طالقانی -پلاک 310 طبقه اول
وب سایت
ایمیل
حسابرس سازمان حسابرسی
سرمایه 2300000
سال مالی 12/30
مدیر مالی داوود سرایی
شناسه ملی 10100314757

پنل شرکت ها