گواهینامه حق تقدم البرزح (بیمه البرز)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم البرزح (بیمه البرز)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بیمه البرز Alborz Bimeh-R) در بورس

متعلق به شرکت (بیمه البرز Alborz Bimeh-R) در بورس تهران به گروه های (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی / ، بیمه غیرزندگی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد البرزح (ح.بیمه البرز) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1BALB0101
کد 5 رقمی نماد BABX1
نام لاتین شرکت Alborz Bimeh-R
کد 4 رقمی شرکت BALB
نام شرکت بیمه البرز
نماد فارسی البرزح
نماد 30 رقمی فارسی ح.بیمه البرز
کد 12 رقمی شرکت IRR1BALB0103
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی

مشخصات عمومی شرکت ح.بیمه البرز (البرزح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها