گواهینامه حق تقدم وبوعلیح (سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وبوعلیح (سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ Buali Inv.-R) در بورس

متعلق به شرکت (سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ Buali Inv.-R) در بورس تهران به گروه های (سرمایه گذاریها / ، سایر واسطه های مالی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وبوعلیح (ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1BALI0101
کد 5 رقمی نماد BALX1
نام لاتین شرکت Buali Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت BALI
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
نماد فارسی وبوعلیح
نماد 30 رقمی فارسی ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1BALI0106
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 56
گروه صنعت سرمایه گذاریها
کد زیر گروه صنعت 5699
زیر گروه صنعت سایر واسطه های مالی

مشخصات عمومی شرکت ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلیح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها