گواهینامه حق تقدم انرژی1 (نهادهای مالی بورس انرژی)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم انرژی1 (نهادهای مالی بورس انرژی)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (نهادهای مالی بورس انرژی Nahad Mali Energy) در بورس

متعلق به شرکت (نهادهای مالی بورس انرژی Nahad Mali Energy) در بورس تهران به گروه های (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط / ، فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت نهادهای مالی بورس انرژی
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد انرژی1 (نهادهای مالی بورس انرژی) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1BENA0001
کد 5 رقمی نماد BENA1
نام لاتین شرکت Nahad Mali Energy
کد 4 رقمی شرکت BENA
نام شرکت نهادهای مالی بورس انرژی
نماد فارسی انرژی1
نماد 30 رقمی فارسی نهادهای مالی بورس انرژی
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENA0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
کد زیر گروه صنعت 6712
زیر گروه صنعت فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار

مشخصات عمومی شرکت نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی1 )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها