گواهینامه حق تقدم انرژی2 (فعالان بورس انرژی)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم انرژی2 (فعالان بورس انرژی)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (فعالان بورس انرژی Activists Energy B) در بورس

متعلق به شرکت (فعالان بورس انرژی Activists Energy B) در بورس تهران به گروه های (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط / ، فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت فعالان بورس انرژی
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد انرژی2 (فعالان بورس انرژی) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1BENB0001
کد 5 رقمی نماد BENB1
نام لاتین شرکت Activists Energy B
کد 4 رقمی شرکت BENB
نام شرکت فعالان بورس انرژی
نماد فارسی انرژی2
نماد 30 رقمی فارسی فعالان بورس انرژی
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENB0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
کد زیر گروه صنعت 6712
زیر گروه صنعت فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار

مشخصات عمومی شرکت فعالان بورس انرژی (انرژی2 )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها