گواهینامه حق تقدم انرژی3 (سایراشخاص بورس انرژی)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم انرژی3 (سایراشخاص بورس انرژی)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (سایراشخاص بورس انرژی Other Energy B.) در بورس

متعلق به شرکت (سایراشخاص بورس انرژی Other Energy B.) در بورس تهران به گروه های (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط / ، فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت سایراشخاص بورس انرژی
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد انرژی3 (سایراشخاص بورس انرژی) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1BENC0001
کد 5 رقمی نماد BENC1
نام لاتین شرکت Other Energy B.
کد 4 رقمی شرکت BENC
نام شرکت سایراشخاص بورس انرژی
نماد فارسی انرژی3
نماد 30 رقمی فارسی سایراشخاص بورس انرژی
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENC0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
کد زیر گروه صنعت 6712
زیر گروه صنعت فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار

مشخصات عمومی شرکت سایراشخاص بورس انرژی (انرژی3 )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها