گواهینامه حق تقدم وبیمهح (سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وبیمهح (سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ Insurance Inv.-R) در بورس

متعلق به شرکت (سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ Insurance Inv.-R) در بورس تهران به گروه های (سرمایه گذاریها / ، سایر واسطه های مالی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وبیمهح (ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1BIME0101
کد 5 رقمی نماد BIMX1
نام لاتین شرکت Insurance Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت BIME
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
نماد فارسی وبیمهح
نماد 30 رقمی فارسی ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1BIME0101
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 56
گروه صنعت سرمایه گذاریها
کد زیر گروه صنعت 5699
زیر گروه صنعت سایر واسطه های مالی

مشخصات عمومی شرکت ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمهح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها