گواهینامه حق تقدم اکالا (کارگزاران بورس کالای ایران)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم اکالا (کارگزاران بورس کالای ایران)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (کارگزاران بورس کالای ایران Good Exch.Brk.) در بورس

متعلق به شرکت (کارگزاران بورس کالای ایران Good Exch.Brk.) در بورس تهران به گروه های (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط / ، اداره ی بازارهای مالی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت کارگزاران بورس کالای ایران
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد اکالا (کارگزاران بورس کالای ایران) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRO1BKLA0001
کد 5 رقمی نماد BKLA1
نام لاتین شرکت Good Exch.Brk.
کد 4 رقمی شرکت BKLA
نام شرکت کارگزاران بورس کالای ایران
نماد فارسی اکالا
نماد 30 رقمی فارسی کارگزاران بورس کالای ایران
کد 12 رقمی شرکت IRO1BKLA0000
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
کد زیر گروه صنعت 6711
زیر گروه صنعت اداره ی بازارهای مالی

مشخصات عمومی شرکت کارگزاران بورس کالای ایران (اکالا )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها