گواهینامه حق تقدم وپاسارح (بانک پاسارگاد)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وپاسارح (بانک پاسارگاد)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بانک پاسارگاد Pasargad Bank -R) در بورس

متعلق به شرکت (بانک پاسارگاد Pasargad Bank -R) در بورس تهران به گروه های (بانکها و موسسات اعتباری / ، سایر واسطه های پولی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وپاسارح (ح.بانک پاسارگاد) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1BPAS0101
کد 5 رقمی نماد BPSX1
نام لاتین شرکت Pasargad Bank -R
کد 4 رقمی شرکت BPAS
نام شرکت بانک پاسارگاد
نماد فارسی وپاسارح
نماد 30 رقمی فارسی ح.بانک پاسارگاد
کد 12 رقمی شرکت IRR1BPAS0100
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 57
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
کد زیر گروه صنعت 5719
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی

مشخصات عمومی شرکت ح.بانک پاسارگاد (وپاسارح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها