گواهینامه حق تقدم وتجارتح (بانک تجارت)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وتجارتح (بانک تجارت)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بانک تجارت Tejarat Bank-R) در بورس

متعلق به شرکت (بانک تجارت Tejarat Bank-R) در بورس تهران به گروه های (بانکها و موسسات اعتباری / ، سایر واسطه های پولی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وتجارتح (ح . بانک تجارت) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1BTEJ0101
کد 5 رقمی نماد BTEX1
نام لاتین شرکت Tejarat Bank-R
کد 4 رقمی شرکت BTEJ
نام شرکت بانک تجارت
نماد فارسی وتجارتح
نماد 30 رقمی فارسی ح . بانک تجارت
کد 12 رقمی شرکت IRR1BTEJ0103
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 57
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
کد زیر گروه صنعت 5719
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی

مشخصات عمومی شرکت ح . بانک تجارت (وتجارتح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها