گواهینامه حق تقدم آکنتورح (کنتورسازی‌ایران‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم آکنتورح (کنتورسازی‌ایران‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (کنتورسازی‌ایران‌ Iran Counter-R) در بورس

متعلق به شرکت (کنتورسازی‌ایران‌ Iran Counter-R) در بورس تهران به گروه های (ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری / ، وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت کنتورسازی‌ایران‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد آکنتورح (ح . کنتورسازی‌ایران‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1CONT0101
کد 5 رقمی نماد CONX1
نام لاتین شرکت Iran Counter-R
کد 4 رقمی شرکت CONT
نام شرکت کنتورسازی‌ایران‌
نماد فارسی آکنتورح
نماد 30 رقمی فارسی ح . کنتورسازی‌ایران‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1CONT0104
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 33
گروه صنعت ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
کد زیر گروه صنعت 3312
زیر گروه صنعت وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی

مشخصات عمومی شرکت ح . کنتورسازی‌ایران‌ (آکنتورح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها