گواهینامه حق تقدم وپخشح (داروپخش‌ (هلدینگ‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وپخشح (داروپخش‌ (هلدینگ‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (داروپخش‌ (هلدینگ‌ Daroupakhsh-R) در بورس

متعلق به شرکت (داروپخش‌ (هلدینگ‌ Daroupakhsh-R) در بورس تهران به گروه های (مواد و محصولات دارویی / ، تولید سایر محصولات دارویی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت داروپخش‌ (هلدینگ‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وپخشح (ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1DARO0101
کد 5 رقمی نماد DARX1
نام لاتین شرکت Daroupakhsh-R
کد 4 رقمی شرکت DARO
نام شرکت داروپخش‌ (هلدینگ‌
نماد فارسی وپخشح
نماد 30 رقمی فارسی ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1DARO0100
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 43
گروه صنعت مواد و محصولات دارویی
کد زیر گروه صنعت 4399
زیر گروه صنعت تولید سایر محصولات دارویی

مشخصات عمومی شرکت ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخشح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها