گواهینامه حق تقدم وملیح (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وملیح (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ Melli Ind. Grp.-R) در بورس

متعلق به شرکت (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ Melli Ind. Grp.-R) در بورس تهران به گروه های (دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش / ، سایر محصولات چرمی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وملیح (ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1GMEL0101
کد 5 رقمی نماد GMEX1
نام لاتین شرکت Melli Ind. Grp.-R
کد 4 رقمی شرکت GMEL
نام شرکت گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
نماد فارسی وملیح
نماد 30 رقمی فارسی ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1GMEL0101
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 19
گروه صنعت دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
کد زیر گروه صنعت 1999
زیر گروه صنعت سایر محصولات چرمی

مشخصات عمومی شرکت ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ (وملیح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها