گواهینامه حق تقدم پارسیانح (بیمه پارسیان)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم پارسیانح (بیمه پارسیان)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بیمه پارسیان Parsian-R) در بورس

متعلق به شرکت (بیمه پارسیان Parsian-R) در بورس تهران به گروه های (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی / ، بیمه غیرزندگی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بیمه پارسیان
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد پارسیانح (ح.بیمه پارسیان) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1IPAR0101
کد 5 رقمی نماد IPAX1
نام لاتین شرکت Parsian-R
کد 4 رقمی شرکت IPAR
نام شرکت بیمه پارسیان
نماد فارسی پارسیانح
نماد 30 رقمی فارسی ح.بیمه پارسیان
کد 12 رقمی شرکت IRR1IPAR0104
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بیمه غیرزندگی

مشخصات عمومی شرکت ح.بیمه پارسیان (پارسیانح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها