گواهینامه حق تقدم بکابح (صنایع‌جوشکاب‌یزد)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم بکابح (صنایع‌جوشکاب‌یزد)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (صنایع‌جوشکاب‌یزد Yazd Jooshkab-R) در بورس

متعلق به شرکت (صنایع‌جوشکاب‌یزد Yazd Jooshkab-R) در بورس تهران به گروه های (ماشین آلات و دستگاه‌های برقی / ، تولید سیم و کابل عایق) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت صنایع‌جوشکاب‌یزد
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد بکابح (ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1JOSH0101
کد 5 رقمی نماد JOSX1
نام لاتین شرکت Yazd Jooshkab-R
کد 4 رقمی شرکت JOSH
نام شرکت صنایع‌جوشکاب‌یزد
نماد فارسی بکابح
نماد 30 رقمی فارسی ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد
کد 12 رقمی شرکت IRR1JOSH0106
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
کد زیر گروه صنعت 3130
زیر گروه صنعت تولید سیم و کابل عایق

مشخصات عمومی شرکت ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد (بکابح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها