گواهینامه حق تقدم ولیزح (لیزینگ‌ایران‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم ولیزح (لیزینگ‌ایران‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (لیزینگ‌ایران‌ Leasing Iran-R) در بورس

متعلق به شرکت (لیزینگ‌ایران‌ Leasing Iran-R) در بورس تهران به گروه های (سایر واسطه گریهای مالی / ، لیزینگ مالی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت لیزینگ‌ایران‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد ولیزح (ح . لیزینگ‌ایران‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1LZIN0101
کد 5 رقمی نماد LZIX1
نام لاتین شرکت Leasing Iran-R
کد 4 رقمی شرکت LZIN
نام شرکت لیزینگ‌ایران‌
نماد فارسی ولیزح
نماد 30 رقمی فارسی ح . لیزینگ‌ایران‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1LZIN0103
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 58
گروه صنعت سایر واسطه گریهای مالی
کد زیر گروه صنعت 5891
زیر گروه صنعت لیزینگ مالی

مشخصات عمومی شرکت ح . لیزینگ‌ایران‌ (ولیزح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها