گواهینامه حق تقدم ومعادنح (توسعه‌معادن‌وفلزات‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم ومعادنح (توسعه‌معادن‌وفلزات‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (توسعه‌معادن‌وفلزات‌ Metals & Min.-R) در بورس

متعلق به شرکت (توسعه‌معادن‌وفلزات‌ Metals & Min.-R) در بورس تهران به گروه های (استخراج کانه های فلزی / ، استخراج سایر کانه های فلزی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد ومعادنح (ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1MADN0101
کد 5 رقمی نماد MADX1
نام لاتین شرکت Metals & Min.-R
کد 4 رقمی شرکت MADN
نام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌
نماد فارسی ومعادنح
نماد 30 رقمی فارسی ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1MADN0106
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 13
گروه صنعت استخراج کانه های فلزی
کد زیر گروه صنعت 1399
زیر گروه صنعت استخراج سایر کانه های فلزی

مشخصات عمومی شرکت ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادنح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها