گواهینامه حق تقدم اخابرح (مخابرات ایران)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم اخابرح (مخابرات ایران)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (مخابرات ایران Iran Tele Co.-R) در بورس

متعلق به شرکت (مخابرات ایران Iran Tele Co.-R) در بورس تهران به گروه های (مخابرات / ، مخابرات) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد اخابرح (ح . مخابرات ایران) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1MKBT0101
کد 5 رقمی نماد MKBX1
نام لاتین شرکت Iran Tele Co.-R
کد 4 رقمی شرکت MKBT
نام شرکت مخابرات ایران
نماد فارسی اخابرح
نماد 30 رقمی فارسی ح . مخابرات ایران
کد 12 رقمی شرکت IRR1MKBT0100
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 64
گروه صنعت مخابرات
کد زیر گروه صنعت 6420
زیر گروه صنعت مخابرات

مشخصات عمومی شرکت ح . مخابرات ایران (اخابرح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها