گواهینامه حق تقدم بموتوح (موتوژن‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم بموتوح (موتوژن‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (موتوژن‌ Motogen-R) در بورس

متعلق به شرکت (موتوژن‌ Motogen-R) در بورس تهران به گروه های (ماشین آلات و دستگاه‌های برقی / ، تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت موتوژن‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد بموتوح (ح . موتوژن‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1MOTJ0101
کد 5 رقمی نماد MOTX1
نام لاتین شرکت Motogen-R
کد 4 رقمی شرکت MOTJ
نام شرکت موتوژن‌
نماد فارسی بموتوح
نماد 30 رقمی فارسی ح . موتوژن‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1MOTJ0108
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
کد زیر گروه صنعت 3110
زیر گروه صنعت تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی

مشخصات عمومی شرکت ح . موتوژن‌ (بموتوح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها