گواهینامه حق تقدم ونوینح (بانک‌اقتصادنوین‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم ونوینح (بانک‌اقتصادنوین‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (بانک‌اقتصادنوین‌ EN Bank-R) در بورس

متعلق به شرکت (بانک‌اقتصادنوین‌ EN Bank-R) در بورس تهران به گروه های (بانکها و موسسات اعتباری / ، سایر واسطه های پولی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت بانک‌اقتصادنوین‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد ونوینح (ح . بانک‌اقتصادنوین‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1NOVN0101
کد 5 رقمی نماد NOVX1
نام لاتین شرکت EN Bank-R
کد 4 رقمی شرکت NOVN
نام شرکت بانک‌اقتصادنوین‌
نماد فارسی ونوینح
نماد 30 رقمی فارسی ح . بانک‌اقتصادنوین‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1NOVN0107
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 57
گروه صنعت بانکها و موسسات اعتباری
کد زیر گروه صنعت 5719
زیر گروه صنعت سایر واسطه های پولی

مشخصات عمومی شرکت ح . بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوینح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها