گواهینامه حق تقدم افقح (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم افقح (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش Ofogh Koorosh-R) در بورس

متعلق به شرکت (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش Ofogh Koorosh-R) در بورس تهران به گروه های (خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری / ، خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد افقح (ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1OFOG0101
کد 5 رقمی نماد OFOX1
نام لاتین شرکت Ofogh Koorosh-R
کد 4 رقمی شرکت OFOG
نام شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
نماد فارسی افقح
نماد 30 رقمی فارسی ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
کد 12 رقمی شرکت IRR1OFOG0105
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 47
گروه صنعت خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
کد زیر گروه صنعت 4711
زیر گروه صنعت خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره

مشخصات عمومی شرکت ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش (افقح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها