گواهینامه حق تقدم امیدح (تامین سرمایه امید)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم امیدح (تامین سرمایه امید)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (تامین سرمایه امید Inv. Banking -R) در بورس

متعلق به شرکت (تامین سرمایه امید Inv. Banking -R) در بورس تهران به گروه های (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط / ، بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امید
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد امیدح (ح . تامین سرمایه امید) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1OMID0101
کد 5 رقمی نماد OMIX1
نام لاتین شرکت Inv. Banking -R
کد 4 رقمی شرکت OMID
نام شرکت تامین سرمایه امید
نماد فارسی امیدح
نماد 30 رقمی فارسی ح . تامین سرمایه امید
کد 12 رقمی شرکت IRR1OMID0107
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
کد زیر گروه صنعت 6719
زیر گروه صنعت بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

مشخصات عمومی شرکت ح . تامین سرمایه امید (امیدح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها