گواهینامه حق تقدم وپتروح (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وپتروح (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ Petro. Inv.-R) در بورس

متعلق به شرکت (سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ Petro. Inv.-R) در بورس تهران به گروه های (محصولات شیمیایی / ، تولید محصولات شیمیایی دیگر) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وپتروح (ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1PETR0101
کد 5 رقمی نماد PETX1
نام لاتین شرکت Petro. Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت PETR
نام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
نماد فارسی وپتروح
نماد 30 رقمی فارسی ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1PETR0107
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 44
گروه صنعت محصولات شیمیایی
کد زیر گروه صنعت 4499
زیر گروه صنعت تولید محصولات شیمیایی دیگر

مشخصات عمومی شرکت ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (وپتروح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها