گواهینامه حق تقدم ونیروح (سرمایه‌گذاری‌نیرو)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم ونیروح (سرمایه‌گذاری‌نیرو)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (سرمایه‌گذاری‌نیرو Nirou Inv.-R) در بورس

متعلق به شرکت (سرمایه‌گذاری‌نیرو Nirou Inv.-R) در بورس تهران به گروه های (عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم / ، تولید انتقال و توزیع نیروی برق) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری‌نیرو
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد ونیروح (ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1SNRO0101
کد 5 رقمی نماد SNRX1
نام لاتین شرکت Nirou Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت SNRO
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌نیرو
نماد فارسی ونیروح
نماد 30 رقمی فارسی ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو
کد 12 رقمی شرکت IRR1SNRO0108
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 40
گروه صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد زیر گروه صنعت 4010
زیر گروه صنعت تولید انتقال و توزیع نیروی برق

مشخصات عمومی شرکت ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیروح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها