گواهینامه حق تقدم بسویچح (پارس‌سویچ‌)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم بسویچح (پارس‌سویچ‌)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (پارس‌سویچ‌ Pars Switch-R) در بورس

متعلق به شرکت (پارس‌سویچ‌ Pars Switch-R) در بورس تهران به گروه های (ماشین آلات و دستگاه‌های برقی / ، تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت پارس‌سویچ‌
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد بسویچح (ح . پارس‌سویچ‌) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1SWIC0101
کد 5 رقمی نماد SWIX1
نام لاتین شرکت Pars Switch-R
کد 4 رقمی شرکت SWIC
نام شرکت پارس‌سویچ‌
نماد فارسی بسویچح
نماد 30 رقمی فارسی ح . پارس‌سویچ‌
کد 12 رقمی شرکت IRR1SWIC0102
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
کد زیر گروه صنعت 3120
زیر گروه صنعت تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق

مشخصات عمومی شرکت ح . پارس‌سویچ‌ (بسویچح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها