گواهینامه حق تقدم وتوسح (توسعه‌شهری‌توس‌گستر)

فرم گواهی حق تقدم سهام

گواهینامه حق تقدم وتوسح (توسعه‌شهری‌توس‌گستر)

نمایش اطلاعات و مشخصات شرکت (توسعه‌شهری‌توس‌گستر Toosgostar Inv.-R) در بورس

متعلق به شرکت (توسعه‌شهری‌توس‌گستر Toosgostar Inv.-R) در بورس تهران به گروه های (انبوه سازی، املاک و مستغلات / ، سایر فعالیت های املاک و مستغلات) به همراه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام، تاریخ عرضه اولیه، اخبار، اطلاعیه ها و...


شرایط:
  • موضوع: افزایش سرمایه شرکت توسعه‌شهری‌توس‌گستر
  • تاریخ شروع افزایش سرمایه: / /
  • نوع مجمع: / /
  • تاریخ مجمع: / /
  • مهلت استفاده: / /
  • وضعيت افزايش سرمايه: در جریان / نامشخص

مشاهده گواهینامه لیست نماد ها

مشخصات نماد وتوسح (ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر) در بورس

کد 12 رقمی نماد IRR1TGOS0101
کد 5 رقمی نماد TGOX1
نام لاتین شرکت Toosgostar Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت TGOS
نام شرکت توسعه‌شهری‌توس‌گستر
نماد فارسی وتوسح
نماد 30 رقمی فارسی ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر
کد 12 رقمی شرکت IRR1TGOS0105
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 70
گروه صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
کد زیر گروه صنعت 7099
زیر گروه صنعت سایر فعالیت های املاک و مستغلات

مشخصات عمومی شرکت ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر (وتوسح )

موضوع فعالیت
مدیر عامل
نشانی
شماره تلفن
نمابر
نشانی دفتر
نشانی امور سهام
وب سایت
ایمیل
حسابرس
سرمایه
سال مالی
مدیر مالی
شناسه ملی

پنل شرکت ها